PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ / KSIĘGI RACHUNKOWE

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ / KSIĘGI RACHUNKOWE

 

W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) oferujemy m.in. :

  pomoc przy zakładaniu spółki (KRS, US, ZUS, GUS);

  bezpłatne wsparcie przy rejestracji działalności gospodarczej (CEiDG) dla klientów decydujących się na stałą współpracę z naszym biurem,

  rejestracja Sp. z o. o. w ciągu 24h, bez kosztów notarialnych – usługa w promocyjnej cenie dla przyszłych klientów,

  bieżące wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 

  możliwość odbioru dokumentów od klienta oraz przesyłania ich w formie elektronicznej,

  możliwość obsługi w siedzibie Klienta oraz praca na oprogramowaniu finansowo-księgowym zleceniodawcy,

  prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenie CIT i VAT,

  obsługa kadrowo-płacowa,

  sprawozdawczość GUS, NBP, 

  sprawozdawczość na potrzeby organów rejestrowych oraz Zarządu (również w języku angielskim)

  wyprowadzanie zaległości i niezgodności rachunkowo-podatkowych.

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości stosuje się między innymi do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

  wszystkich spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji),

  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 EUR.

 

Zapraszamy do kontaktu i osobistego zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.

Wyślij zapytanie ofertowe