Kadry i Płace

Kadry i Płace

 

W ramach prowadzonej obsługi księgowej zapewniamy również obsługę
kadrowo-płacową, która obejmuje m.in.:

  rejestrację firmy i pracowników w ZUS,

  przygotowywanie i przesyłanie dokumentów do ZUS i US,

  prowadzenie akt osobowych pracowników,

  miesięczne rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób zaangażowanych na podstawie umów cywilno-prawnych,

  sporządzanie rocznych deklaracji PIT dla pracodawcy i pracowników.

  

Zapraszamy do kontaktu i osobistego zapoznania się z pełną ofertą naszych usług.

Wyślij zapytanie ofertowe